Category Archives: Uncategorized

Cấu tạo hệ thống chiller giải nhiệt gió và ưu điểm

Cấu tạo hệ thống chiller giải nhiệt gió và ưu điểm Hệ thống Chiller giải nhiệt cậu tạo như thế nào và nó có những ưu điểm và hạn chể gì trong quá trình sử dụng và vận hành. Bài viết này sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về nguyên lý […]

Refrigeration Cycle

Refrigeration Cycle Air Conditioning Clinics (Fundamentals Series) Order Number: TRG-TRC003-EN Format: Manual Price: $18.00 Publish Date: 2018 Presentation of the basic principles of the vapor-compression refrigeration cycle. Topics include: Principles of heat transfer Sensible heat Latent heat of vaporization Refrigerants Mechanical refrigeration cycle components (compressor, condenser, evaporator, expansion device) Pressure–enthalpy (P-h) chart (superheat, subcooling, refrigeration […]

Dự toán tải và làm mát

Heating and Cooling Load Estimation Air Conditioning Clinics (Fundamentals Series) Order Number: TRG-TRC002-EN Format: Manual  Price: $18.00 Publish Date: 2018 Presentation of heating and cooling load estimating procedures to used for accurate HVAC equipment selections. The clinic presents the ASHRAE Cooling Load Temperature Difference (CLTD), Solar Cooling Load Factor (SCL), and Cooling Load Factor (CLF) […]

Quản lý độ ẩm tòa nhà

Managing Building Moisture Application Manuals This manual helps HVAC system designers identify and quantify moisture sources in buildings. It also presents building moisture management techniques related to the building envelope, the occupied space and the mechanical-equipment room. Topics include: Indoor air quality (IAQ) Comfort Building moisture sources Condensation Building envelope Dehumidification Equipment room moisture Ventilation […]

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn