Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Hệ Thống làm mát nhà xưởng

Đây là một trong những hệ thống làm mát nhà xưởng TỐT NHẤT hiện nay!ẫn hết các nhà xưởng ở Việt Nam nói chung thường thiết kế không đồng bộ. Đặc biệt là hệ thống làm mát nhà xưởng không được chú trọng. Ngoài ra ở miền Bắc nước ta nhiệt độ dữa mùa Đông và […]

Quy trình bảo dưỡng điều hòa trung tâm VRV YORK.

Quy trình bảo dưỡng điều hòa trung tâm VRV Trane. Chúng tôi chuyên thi công lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho các công ty lớn, các tòa nhà cao tầng trong cả nước. Dưới đây là quy trình bảo dưỡng điều hòa trung tâm VRV york. Hệ […]

Refrigeration Cycle

Refrigeration Cycle Air Conditioning Clinics (Fundamentals Series) Order Number: TRG-TRC003-EN Format: Manual Price: $18.00 Publish Date: 2018 Presentation of the basic principles of the vapor-compression refrigeration cycle. Topics include: Principles of heat transfer Sensible heat Latent heat of vaporization Refrigerants Mechanical refrigeration cycle components (compressor, condenser, evaporator, expansion device) Pressure–enthalpy (P-h) chart (superheat, subcooling, refrigeration […]

Dự toán tải và làm mát

Heating and Cooling Load Estimation Air Conditioning Clinics (Fundamentals Series) Order Number: TRG-TRC002-EN Format: Manual  Price: $18.00 Publish Date: 2018 Presentation of heating and cooling load estimating procedures to used for accurate HVAC equipment selections. The clinic presents the ASHRAE Cooling Load Temperature Difference (CLTD), Solar Cooling Load Factor (SCL), and Cooling Load Factor (CLF) […]

Giới thiệu về hệ thống HVAC

Introduction to HVAC Systems Air Conditioning Clinics (Systems Series) Introduction to HVAC systems that dissects the entire system into five subsystems, or “loops.” Topics include: Requirements for occupant comfort Five “loops” (airside loop, chilled-water loop, refrigeration-equipment loop, heat-rejection loop, controls loop) Factors that affect decision to choose a chilled-water versus a direct expansion (DX) system […]

Quản lý độ ẩm tòa nhà

Managing Building Moisture Application Manuals This manual helps HVAC system designers identify and quantify moisture sources in buildings. It also presents building moisture management techniques related to the building envelope, the occupied space and the mechanical-equipment room. Topics include: Indoor air quality (IAQ) Comfort Building moisture sources Condensation Building envelope Dehumidification Equipment room moisture Ventilation […]

Hút ẩm trong các hệ thống HVAC

Dehumidification in HVAC Systems Application Manuals Order Number: SYS-APM004-EN Format: Manual Price: $16.00 Publish Date: 2002 Discusses the dehumidification of HVAC systems when it comes to performance of various, cold-coil commercial, particularly at part-load conditions. Topics include: Why control humidity in buildings? Sources of moisture Cold coil versus desiccant dehumidification Full-load versus part-load conditions ASHRAE […]

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn